header


Новини

<< <  Page 2 of 26  > >>

11-12-2019

  Ученици от десети клас на Частна профилирана гимназия по туризъм и предприемачество „Райко Цончев“ гр. Добрич се срещнаха днес със съдия Красимира Иванова – председател на Административен съд – Добрич, която представи темата, използвайки мултимедийна презентация. Тя постави на младите хора казуси, интерпретирани от реалния живот, чрез които учениците изразиха своето становище за това какво следва да е поведението на съдията, за да бъде той почтен, да спазва благоприличие, да доказва, че е безпристрастен, както и че е подвластен единствено и само на закона. Ситуациите от казусите бяха представени от отделни ученици, които се вживяха в ролята на всеки един съдия от конкретния казус и успяха да изразят  ясно и точно своите виждания.


09-12-2019

  На 04.12.2019 г. влезе в сила Решението по административно дело №688/2019г., с което Административен съд – Добрич, І състав, потвърди Решение № 189-МИ от 28.10.2019 г. на ОИК – Генерал Тошево относно обявяване резултатите от гласуването за общински съветници на местни избори, проведени на 27.10.2019 г. в Община Генерал Тошево, оспорено по жалба на Местна коалиция ПП „Никола Петков“ /Земеделски народен съюз/.


09-12-2019

  На 04.12.2019 г. влезе в сила решението на Административен съд – Добрич по административно дело № 681/2019 г., с което е потвърдено Решение № 172 от 28.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Добрич за определяне резултатите от изборите за общински съветници, проведени на 27.10.2019 г. в Община Добрич. Делото бе образувано по жалба на Политическа партия “Воля“.


06-12-2019

  Лекцията на тема „Тероризмът в Интернет“ е втора поредна за учебната 2019/2020 г., в Средно училище „Климент Охридски“ гр. Добрич. Изнесената лекция е във връзка със Споразумението за сътрудничеството между Административен съд - Добрич и Районен съд - Генерал Тошево при изпълнение на Образователната програма на ВСС и МОН.


06-12-2019

  С открит урок за професията на съдията и запознаване със статута на магистратите продължи цикълът лекции от Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”, която Административен съд – Добрич реализира за четвърта поредна година с училище „Климент Охридски“ в гр. Добрич.