header


Новини

<< <  Page 2 of 30  > >>

05-06-2020

  В закрито заседание на 05.06.2020 г. Административен съд – Добрич разгледа жалба на областния управител срещу разпореждане за допускане на предварително изпълнение на решение на Добрички общински съвет за избор на временен кмет на с.Житница, община Добричка.


02-06-2020

  На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за съдебната власт във връзка с решениe на Съдийска колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №15 от 12.05.2020год., изменени и допълнени по протокол №16 от 19.05.20г.


01-06-2020

  На 1 юни 2020г. в зала № 1 на Административен съд – Добрич бе проведено открито съдебно заседание по адм. дело №720/2019г. по описа на АдмС – Добрич, образувано по жалба от К.П., от гр. Добрич, чрез законния ѝ представител, срещу Заповед №РД–Е113–02–27/19.11.2019г. на Управителя на НЗОК, с която е прието, че заявената храна за специални медицински цели Comida OAc по Заявление №Е113–02–58/13.11.19г., подадено от К.П., със съгласието на майка ѝ, е извън обхвата на чл.4 от Наредба №2/27.03.2019г. и не попада в предмета на Наредбата за заплащане на медицински и други услуги за лица над 18 години.


22-05-2020

  На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за съдебната власт във връзка с решениe на Съдийска колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 15 от 12.05.2020год., изменени и допълнени по протокол № 16 от 19.05.20 г.


14-05-2020

  На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за съдебната власт във връзка с решениe на Съдийска колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 15 от 12.05.2020 год. относно постепенно нормализиране работата на съдилищата в положение на продължаваща опасност от заразяване с COVID-19