header


Новини

<< <  Page 2 of 25  > >>

22-11-2019

  С Решение по административно дело №688/2019г., Административен съд – Добрич, І състав, потвърди Решение № 189-МИ от 28.10.2019 г. на ОИК – Генерал Тошево относно обявяване резултатите от гласуването за общински съветници на местни избори, проведени на 27.10.2019 г. в Община Генерал Тошево, оспорено по жалба на Местна коалиция ПП „Никола Петков“ /Земеделски народен съюз/, представлявана от Н.К. и М.В.

  Решението не е окончателно. Съгласно чл. 459, ал. 8 от Изборния кодекс, то може да се обжалва в 7 - дневен срок от съобщаването му.


21-11-2019

  С решение по административно дело № 681/2019 г., образувано по жалба на ПП“Воля“, административният съд потвърди Решение № 172 от 28.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Добрич, с което са определени резултатите от изборите за общински съветници, проведени на 27.10.2019 г. в Община Добрич. При постановяване на решението е извършен преглед на оспорените секционни протоколи и останалите изборни книжа. От доказателствата по делото се установява, че всички възражения, свързани с нередности при съставяне на протоколите, са явно неоснователни, тъй като или изобщо не засягат ПП“Воля“, или не дават никакво отражение върху изборния резултат. Извършените поправки не пораждат и съмнения за манипулиране на изборния резултат от членовете на секционните комисии във вреда на жалбоподателя.

  Решението не е окончателно. Съгласно чл.459, ал.8 от Изборния кодекс, то може да се обжалва в 7 дневен срок от съобщаването му.


19-11-2019

 Административен съд – Добрич продължава поредицата от лекции по Образователната програма на ВСС: „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

 Красимира Иванова – адм. ръководител - председател на Административен съд – Добрич днес изнесе лекция на тема:Професия "съдия" и запознаване със статута на магистратите, представяне на професиите съдия, прокурор, следовател" на ученици от Х клас от Средно училище „Любен Каравелов“.

 Учениците изразиха интерес към темата като цяло и по – точно, как се става съдия и какви качества трябва да притежава всеки магистрат. Съдия Иванова използва примери от живота, за да създаде у учениците реална представа за изискванията към поведението на магистрата. Използваните примери разчупиха атмосферата и създадоха възможност за ползотворна дискусия.


13-11-2019

  На 13.11.2019 г. Административен съд – Добрич, в присъствието на представител на общинската избирателна комисия и част от избраните общински съветници на Община Добрич, разгледа жалбата на Политическа партия „Воля“ срещу Решение № 172 от 28.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Добрич, с което са определени резултатите от изборите за общински съветници, проведени на 27.10.2019 г. в Община Добрич. Процесуални представители на жалбоподателя, ПП“Воля“, не се явиха на съдебното заседание.

  Делото бе обявено за решаване.


12-11-2019

  С Решение  от 11.11.2019 г., постановено по адм.д. №664/2019 г. по описа на Административен съд Добрич, пети състав на съда, уважи жалбите на С.А. и Г.Г. от гр. Балчик, регистрирани като кандидати за общински съветници от листата на Местна коалиция ВМРО /ГЕРБ, СДС/  срещу Решение №134/28.10.2019 г. на Общинската избирателна комисия-Балчик, с което са обявени резултатите от местни избори за общински съветници в община Балчик, проведени на 27.10.2019 г., в частта с която е обявено разпределението на заявените предпочитания за отделните кандидати по кандидатската листа на МК ВМРО /ГЕРБ, СДС/, като отмени решението на ОИК в оспорваната му част.

  При ръчното преброяване на недействителните бюлетини във всички СИК-ове и на част от действителните бюлетини в осем секции, съдът установи, че в две от секциите СИК 11 – гр. Балчик и СИК 32 с. Соколово, не се откриха посочените в протоколите на СИК недействителни бюлетини.  С оглед на това, съдът прие, че е допуснато съществено нарушение на изборния кодекс.

 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.