header


Новини

<< <  Page 23 of 26  > >>

13-03-2017

 На 07.03.2017г., от 09.10 часа, Теодора Милева – съдия в Административен съд – Добрич изнесе лекция на ученици от ХІ клас от ПМГ “Иван Вазов”

 


06-03-2017

 На 01.03.2017 г. от 11 часа в Конферентната зала на парк-хотел “Изида” Административен съд - Добрич отбеляза официално своята десетгодишнина.

 Още преди началото на празничната програма във връзка с годишнината съдът получи поздравителни адреси и писма от други органи на съдебната власт, институции и училища.

 На събитието присъстваха г-жа Светлана Борисова – бивш председател на АдмС – Добрич и съдия във Върховен административен съд, г-жа Детелина Николова – областен управител, г-н Йордан Йорданов – кмет на Община град Добрич, г-н Тошко Петков – кмет на Община Добричка, г–жа Галатея Ханджиева – председател на Окръжен съд – Добрич, г-жа Анна Великова – председател на Районен съд – Добрич, г-жа Милена Любенова – Окръжна прокуратура – Добрич и още много гости. Гостите поднесоха цветя и мартеници.


06-03-2017

 На 02.03.2017г., от 09.10 часа, Теодора Милева – съдия в Административен съд – Добрич изнесе лекция на ученици от ХІІ клас от ЕГ “Гео Милев” на тема „ Правата ни като граждани на Европейския съюз. Как може да защитим правата си чрез съдебните институции? Видове съдебни услуги. Достъп до правосъдие. Как да се предпазим да не станем жертва на престъпления? Детско правосъдие. Непълнолетните лица и правосъдието - жертви и извършители на престъпление“. Представянето на темата е в изпълнение на одобрената Концепция на образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие, отворени съдилища и прокуратури” и Споразумението за сътрудничество между Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието и науката.


22-02-2017

 Във връзка с навършването на 10 години от създаването си Административен съд – Добрич организира официално честване, което ще се състои на 01.03.2017 г. от 11.00 часа, в гр. Добрич, в Конферентна зала “Добрич” на парк-хотел “Изида”.


15-02-2017

  На 15.02.2017г., от 12.30 часа, Нели Каменска – съдия в Административен съд – Добрич изнесе лекция на ученици от последните класове от ПМГ “Иван Вазов” на тема „Разделение на властите според Конституцията на Република България, функции на съдебната власт, структура на съдебната система, Висш съдебен съвет“. Представянето на темата е в изпълнение на одобрената Концепция на образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие, отворени съдилища и прокуратури” и Споразумението за сътрудничество между Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието и науката.