header


Новини

<< <  Page 3 of 26  > >>

04-12-2019

  На 02.12.2019 г., съгласно сключено Споразумение между административните ръководители на Административен съд – Добрич, съдия Красимира Иванова и на Районен съд – Генерал Тошево, съдия Росен Стоянов, системният администратор на Районен съд Генерал Тошево, инж. Димо  Водкаджиев, за трети пореден път изнесе лекция на тема: „Компютърна сигурност“ на ученици от ХIа клас от Средно училище „Климент Охридски“, в гр. Добрич.


03-12-2019

  Административен съд – Добрич продължава поредицата от лекции по Образователната програма на ВСС „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

  Теодора Милева – зам. председател на Административен съд - Добрич изнесе лекция на тема: „Правата ни като граждани на Европейския съюз. Как може да защитим правата си чрез съдебните институции? Достъп до административно правосъдие. Компетентност на административните съдилища. Що е административен акт? Административни нарушения и наказания. Последици от административните нарушения. Административното нарушение – престъпление ли е то?  на ученици от десетите класове в Средно училище „П. Р. Славейков“ гр. Добрич, на 02.12.2019г. и на 03.12.2019г. в Средно училище „Климент Охридски“, във връзка с изпълнение на Образователната програма на ВСС „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури".


27-11-2019

  На 26.11.2019 г., в Трета зала на съда, Красимира Иванова – адм. ръководител - председател на Административен съд – Добрич изнесе лекция на тема: Що е административно правосъдие" на ученици от Х клас от Частна профилирана гимназия по туризъм и предприемачество  „Райко Цончев“ гр. Добрич.


22-11-2019

  С Решение по административно дело №688/2019г., Административен съд – Добрич, І състав, потвърди Решение № 189-МИ от 28.10.2019 г. на ОИК – Генерал Тошево относно обявяване резултатите от гласуването за общински съветници на местни избори, проведени на 27.10.2019 г. в Община Генерал Тошево, оспорено по жалба на Местна коалиция ПП „Никола Петков“ /Земеделски народен съюз/, представлявана от Н.К. и М.В.

  Решението не е окончателно. Съгласно чл. 459, ал. 8 от Изборния кодекс, то може да се обжалва в 7 - дневен срок от съобщаването му.


21-11-2019

  С решение по административно дело № 681/2019 г., образувано по жалба на ПП“Воля“, административният съд потвърди Решение № 172 от 28.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Добрич, с което са определени резултатите от изборите за общински съветници, проведени на 27.10.2019 г. в Община Добрич. При постановяване на решението е извършен преглед на оспорените секционни протоколи и останалите изборни книжа. От доказателствата по делото се установява, че всички възражения, свързани с нередности при съставяне на протоколите, са явно неоснователни, тъй като или изобщо не засягат ПП“Воля“, или не дават никакво отражение върху изборния резултат. Извършените поправки не пораждат и съмнения за манипулиране на изборния резултат от членовете на секционните комисии във вреда на жалбоподателя.

  Решението не е окончателно. Съгласно чл.459, ал.8 от Изборния кодекс, то може да се обжалва в 7 дневен срок от съобщаването му.