header


Новини

Page 1 of 25  > >>

06-12-2019

  Лекцията на тема „Тероризмът в Интернет“ е втора поредна за учебната 2019/2020 г., в Средно училище „Климент Охридски“ гр. Добрич. Изнесената лекция е във връзка със Споразумението за сътрудничеството между Административен съд - Добрич и Районен съд - Генерал Тошево при изпълнение на Образователната програма на ВСС и МОН.


06-12-2019

  С открит урок за професията на съдията и запознаване със статута на магистратите продължи цикълът лекции от Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”, която Административен съд – Добрич реализира за четвърта поредна година с училище „Климент Охридски“ в гр. Добрич.


04-12-2019

  На 02.12.2019 г., съгласно сключено Споразумение между административните ръководители на Административен съд – Добрич, съдия Красимира Иванова и на Районен съд – Генерал Тошево, съдия Росен Стоянов, системният администратор на Районен съд Генерал Тошево, инж. Димо  Водкаджиев, за трети пореден път изнесе лекция на тема: „Компютърна сигурност“ на ученици от ХIа клас от Средно училище „Климент Охридски“, в гр. Добрич.


03-12-2019

  Административен съд – Добрич продължава поредицата от лекции по Образователната програма на ВСС „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

  Теодора Милева – зам. председател на Административен съд - Добрич изнесе лекция на тема: „Правата ни като граждани на Европейския съюз. Как може да защитим правата си чрез съдебните институции? Достъп до административно правосъдие. Компетентност на административните съдилища. Що е административен акт? Административни нарушения и наказания. Последици от административните нарушения. Административното нарушение – престъпление ли е то?  на ученици от десетите класове в Средно училище „П. Р. Славейков“ гр. Добрич, на 02.12.2019г. и на 03.12.2019г. в Средно училище „Климент Охридски“, във връзка с изпълнение на Образователната програма на ВСС „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури".


27-11-2019

  На 26.11.2019 г., в Трета зала на съда, Красимира Иванова – адм. ръководител - председател на Административен съд – Добрич изнесе лекция на тема: Що е административно правосъдие" на ученици от Х клас от Частна профилирана гимназия по туризъм и предприемачество  „Райко Цончев“ гр. Добрич.