header


Новини

15-06-2017

Административен съд Добрич

 отмени текстове от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община гр. Добрич

 Административен съд-Добрич с решение по административно дело № 149/2017 год. по описа на съда по протест на Окръжна прокуратура-Добрич отмени разпоредбите на чл. 4, ал. 1, т. 4; чл. 16, ал. 3; чл. 28, ал. 2 и чл. 30, ал. 2; чл. 46, ал. 5, т. 6; регламентираната в чл. 53 от глава трета “Цени на неуредени със закон услуги, предоставяни от общината на физически и юридически лица” такса /цена/ на услугата “Комплектоване на документи и изготвяне на решение за възстановяване или промяна на име по административен ред” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община гр. Добрич, приета с решение № 10-7/ 31. 07. 2012 год.