header


Новини

12-11-2019

Решение по АД №664/2019г.

  С Решение  от 11.11.2019 г., постановено по адм.д. №664/2019 г. по описа на Административен съд Добрич, пети състав на съда, уважи жалбите на С.А. и Г.Г. от гр. Балчик, регистрирани като кандидати за общински съветници от листата на Местна коалиция ВМРО /ГЕРБ, СДС/  срещу Решение №134/28.10.2019 г. на Общинската избирателна комисия-Балчик, с което са обявени резултатите от местни избори за общински съветници в община Балчик, проведени на 27.10.2019 г., в частта с която е обявено разпределението на заявените предпочитания за отделните кандидати по кандидатската листа на МК ВМРО /ГЕРБ, СДС/, като отмени решението на ОИК в оспорваната му част.

  При ръчното преброяване на недействителните бюлетини във всички СИК-ове и на част от действителните бюлетини в осем секции, съдът установи, че в две от секциите СИК 11 – гр. Балчик и СИК 32 с. Соколово, не се откриха посочените в протоколите на СИК недействителни бюлетини.  С оглед на това, съдът прие, че е допуснато съществено нарушение на изборния кодекс.

 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.