header


Новини

06-12-2019

"ПРОФЕСИЯ "СЪДИЯ" И ЗАПОЗНАВАНЕ СЪС СТАТУТА НА МАГИСТРАТИТЕ. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИИТЕ СЪДИЯ, ПРОКУРОР, СЛЕДОВАТЕЛ"

  С открит урок за професията на съдията и запознаване със статута на магистратите продължи цикълът лекции от Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”, която Административен съд – Добрич реализира за четвърта поредна година с училище „Климент Охридски“ в гр. Добрич.

  Ученици от десети клас се срещнаха със съдия Красимира Иванова – председател на Административен съд – Добрич, която представи по достъпен и увлекателен начин темата, посредством мултимедийна презентация. Тя запозна младите хора с изискванията, на които трябва да отговоря юристът, за да работи като съдия, както и със статута на административните съдии в Република България, съответно със специфичните изисквания към прокурори и следователи.

  Лектор и ученици заедно изведоха принципите на работа на съдията, заложени в Кодекса за етично поведение на българските магистрати, качествата, на които трябва да отговаря магистратът, за да носи достойно своята длъжност.

  Съдия Иванова постави на десетокласниците въпросите: „Какви качества трябва да притежава един съдия според Вас?“ и „Как си представяте работата на съдията извън съдебната зала?“ Чрез казус от реалния живот тя подпомогна учениците в техните отговори и създаде условия за дискусия кое е допустимо и кое не в поведението на магистрата в и извън залата.