header


Новини

06-12-2019

ТЕРОРИЗМЪТ В ИНТЕРНЕТ

  Лекцията на тема „Тероризмът в Интернет“ е втора поредна за учебната 2019/2020 г., в Средно училище „Климент Охридски“ гр. Добрич. Изнесената лекция е във връзка със Споразумението за сътрудничеството между Административен съд - Добрич и Районен съд - Генерал Тошево при изпълнение на Образователната програма на ВСС и МОН.

  Отново лектор бе системният администратор на РС – Ген.Тошево инж. Димо Водкаджиев, който представи темата на учениците от 9 б клас под формата на дискусия и обсъди с тях до каква степен са запознати с присъствието на тероризма в интернет, мерките предприети от социалните мрежи и пресичането на пропагандата към тероризъм в Интернет пространството.

  На лекцията присъства и една гражданка, която прояви голям интерес към темата. Задавани бяха въпроси от учениците и учителя, на които се получиха отговори от практиката, свързана с използването им на интернет. Коментар предизвика и интересът към негативните аспекти на радикализма.